Export buiten de EU/VAT & intracommunautaire leveringen

NL
Deze service is alleen beschikbaar voor particulieren woonachtig buiten de EU. Wij brengen hiervoor € 25 administratiekosten in rekening.
 
FR
Ce service est uniquement disponible pour personnes vivant en dehors de la CE. Nous portons cette € 25, - les frais d'administration.
 
EN
This service is only available for individuals living outside the EU. We charge an administration fee of € 25.

DE
Dieser Service ist nur für Personen mit Wohnsitz außerhalb der EU. Wir rechnen € 25 Verwaltungskosten.

Teruggave BTW particulier

Koopt u als particulier, normaal verblijvend buiten de EU, goederen bij FOKA Superstore en voert u deze goederen binnen 3 maanden na aankoop uit, dan kunt u via ons bedrijf de BTW terugvorderen. Er zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden.

 • U koopt de goederen (incl. BTW) bij ons in de winkel
 • Belangrijk is dat u uw naam en residentie buiten de EU op de factuur laat zetten
 • De totale waarde van de factuur moet ten minste € 50,- bedragen, inclusief BTW

U zorgt zelf bij het verlaten van Europa voor een uitvoerstempel op de originele factuur bij het betreffende douanekantoor in de EU (bijvoorbeeld bij de douane op Schiphol). Dit stuurt u vergezeld van een kopie van uw paspoort (waaruit moet blijken dat u normaal buiten de EU verblijft) samen met uw bank/giro gegevens naar FOKA Retail B.V., Essebaan 55, 2908 LJ Capelle aan den IJssel.

Wij maken de door u betaalde BTW onder aftrek van € 25 servicekosten op uw rekening over.

Samenvattend:

 • Factuurnaam / adres verplicht op naam en residentie buiten EU
 • Kopie paspoort waaruit blijkt dat persoon buiten EU verblijft.
 • Paspoort staat op dezelfde naam als factuur
 • Uitvoer binnen 3 maanden na aankoop
 • Uitvoerstempel en handtekening op originele factuur
 • De totale waarde van de factuur € 50,- of hoger, inclusief BTW
 • De goederen moeten bij de douane getoond kunnen worden 

Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan geen BTW restitutie plaatsvinden. Voor de goede orde delen wij u mede dat bovenstaande punten voorwaarden van de Belastingdienst zijn. BTW teruggaaf is een service van ons bedrijf en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Download hier het 'Export buiten de EU/BTW' formulier.

Private Tax Refund

If you buy goods from FOKA Superstore privately, are a resident of a country outside of the EU and export the goods within 3 months after the purchase then you can reclaim the VAT through our company. However, there are a number of conditions attached.

 • You purchase the goods, including the VAT, at our store.
 • It is important that your name and address outside of the EU are put on the invoice. Make sure to ask for this.
 • The total value of the purchase must have an amount of at least € 50.

When leaving Europe, you have to make sure to get the original invoice stamped with an export stamp from the relevant customs office in the EU, for example customs at Schiphol Airport. In order to get your VAT refund, you will need to send the original stamped invoice, a copy of your passport (that shows that you normally reside outside of the EU), along with your bank account / giro data to FOKA Retail BV, Essebaan 55, 2908LJ, Capelle aan den IJssel, Nederland.

Once we have received the documents by post, we will transfer the VAT, minus € 25 administration fee, to your bank account.

To summarize:

 • The invoice must have your name and address outside of the EU.
 • A copy of your passport showing that you reside outside of the EU.
 • The name on the invoice has to correspond to the name on the passport.
 • Export within 3 months of purchase.
 • Export stamp and signature on the original invoice.
 • The total value of the purchase must have an amount of at least € 50.
 • The purchased items must be shown at customs.

If any of the above mentioned conditions are not met, no VAT will be refunded. The conditions mentioned above are conditions set by the Tax Authorities. VAT Refund is a service provided by our company. No rights can be derived from the service.

You can download the 'Export outside the EU/VAT' document here.

U bent ondernemer en uw onderneming is gevestigd buiten de EU

De factuur van FOKA Superstore dient op naam van uw bedrijf met adres buiten de EU opgemaakt te zijn. De aankoop van goederen bij FOKA Superstore kan alleen tegen het nultarief geschieden, indien er duidelijk bewijs is van uitvoer naar een land buiten de EU. Dit zal, indien FOKA Superstore de goederen uitvoert middels een vervoerder, geen probleem opleveren. Let op: dit is alleen mogelijk bij landen waar wij naar kunnen versturen.

 • U, als ondernemer van buiten de EU, haalt de goederen zelf af
 • U dient dan aan te tonen dat u een buitenlandse ondernemer bent en dat de goederen de EU hebben verlaten
 • Laat daartoe altijd de (kopie)factuur aftekenen door de douane en bezorg de afgetekende stukken aan FOKA Superstore
 • De factuur dient de navolgende gegevens te bevatten:
  - Datum levering
  - Naam, adres leverancier en afnemer
  - Duidelijke beschrijving van de geleverde goederen
  - De vergoeding

Zakelijke aankopen

U doet zakelijke aankopen en betaalt uw bedrijf BTW buiten de Nederlandse grenzen? Dan is het mogelijk intracommunautair te kopen. U betaalt dan bij ons geen BTW. Wij hebben dan uw bedrijfsgegevens, BTW-nummer en ID nodig.Bestellen kan in dit geval niet via de website, maar alleen via e-mail naar bestel@foka.nl.

U krijgt de goederen (na vooruitbetaling) opgestuurd. Afhalen in onze winkel is niet mogelijk, omdat we dan niet kunnen bewijzen dat de goederen het land uit gaan. Wij vragen voor deze service € 25 administratiekosten en € 20 verzendkosten per levering. Dit geldt alleen voor nieuwe producten. Deze service is niet beschikbaar voor particulieren.

Business purchases

If your business purchases items from abroad and pays business tax outside the Dutch borders, then we can deliver VAT free. To do this we require your company information, your VAT number and a copy of a valid ID. We do however charge € 25,- per delivery for administration costs and € 20,- shipping costs.

The only order method possible is via email to bestel@foka.nl. We will send you the order after we have received the payment and all items in the order are in stock. Paying is only possible by bank transfer ( IBAN + BIC ). All the prices can be found on our website. It is not possible to pick up the goods from our stores as we cannot prove that the goods will leave the country.