Garantievoorwaarden

Op alle nieuwe camera's en lenzen bieden wij standaard minimaal 2 jaar garantie. Op alle overige producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing. De geboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit waar u beroep op kunt doen. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. 

Defect bij ontvangst (DOA)

Indien u product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer 085-88 88 034. Als onze leverancier het defect kan bevestigen, ontvangt u in de meeste gevallen een nieuw exemplaar. Let op! Bij het retour zenden van een artikel die al bij ontvangst niet goed of niet functioneert de originele verpakking in zo goed mogelijke staat en compleet meezenden. Het adres voor retourzending van DOA artikelen is: FOKA Retouren, Rietbaan 5, 2908 LP Capelle aan den IJssel.
 

Garantievoorwaarden

    Het door u gekochte (op de factuur vermelde) product is gedurende een (op dezelfde factuur aangegeven) periode na aankoopdatum (zoals aangegeven op de factuur) gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  1. Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van FOKA) zal FOKA naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
  2. Reparaties buiten de garantietermijn worden zo snel mogelijk tegen een redelijk tarief uitgevoerd. Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan FOKA (of door hen aangewezen reparateurs) gerepareerd is, het product is verwaarloosd, merken en/of (serie)nummers van het product en/of het garantiebewijs zijn verwijderd en/of veranderd. Bij eventuele storing dient het product onder bijvoeging van de aankoopfactuur (cq garantiebewijs) en eventuele separate productgebonden garantiebewijzen bij FOKA aangeboden te worden.

Uitgesloten van garantie

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie indien dit opzettelijk is gebeurt:

  • Gebroken schermen
  • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
  • Vocht- of waterschade
  • Val- of stootschade

Kosten

De kosten voor het opsturen van een artikel vanuit FOKA naar het reparatiecentrum zijn voor onze rekening. FOKA stuurt u een prijsopgave indien de reparatie buiten de garantie valt. Op deze prijsopgave dient u wel/niet akkoord te geven. Onderzoekskosten zijn minimaal €75 indien u uw reparatie niet wilt laten uitvoeren en uw product ongerepareerd retour wilt ontvangen (buiten garantie), tenzij anders aangegeven.

Onder "buiten garantie" wordt verstaan:
Val-, stoot-, knel- of vochtschade, forceren en ondeskundig gebruik. U krijgt 3 maanden garantie op uitgevoerde werkzaamheden van een reparatie, tenzij anders aangegeven.

De gemiddelde doorlooptijd van reparaties bedraagt 4-5 weken. Dit is slechts een indicatie en dus onder voorbehoud.

De kosten voor het retourneren van producten onder het herroepingsrecht zijn voor de rekening van de consument.