Garantievoorwaarden

Op alle nieuwe camera's en lenzen bieden wij standaard minimaal 2 jaar garantie. Op alle overige producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing. De geboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit waar u beroep op kunt doen. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. 

Defect bij ontvangst (DOA)

Indien u product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer 085-88 88 034. Als onze leverancier het defect kan bevestigen, ontvangt u in de meeste gevallen een nieuw exemplaar. Let op! Bij het retour zenden van een artikel die al bij ontvangst niet goed of niet functioneert de originele verpakking in zo goed mogelijke staat en compleet meezenden. Het adres voor retourzending van DOA artikelen is: FOKA Retouren, Rietbaan 5, 2908 LP Capelle aan den IJssel.

Garantievoorwaarden

 1. Het door u gekochte (op de factuur vermelde) product is gedurende een (op dezelfde factuur aangegeven) periode na aankoopdatum (zoals aangegeven op de factuur) gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 2. Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van FOKA) zal FOKA naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
 3. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 4. Reparaties buiten de garantietermijn worden zo snel mogelijk tegen een redelijk tarief uitgevoerd.
 5. Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan FOKA (of door hen aangewezen reparateurs) gerepareerd is, het product is verwaarloosd, merken en/of (serie)nummers van het product en/of het garantiebewijs zijn verwijderd en/of veranderd.
 6. Bij eventuele storing dient het product onder bijvoeging van de aankoopfactuur (cq garantiebewijs) en eventuele separate productgebonden garantiebewijzen bij FOKA aangeboden te worden.
 7. De door ons aangeboden garantie geldt niet op verbruiksartikelen zoals batterijen, accu’s, lampen, inktcartridges, papier en fotografische emulsiedragers (zoals fotorolletjes) wanneer de verpakking van deze artikelen is geopend.

Uitgesloten van garantie

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie indien dit opzettelijk is gebeurt:

 • Gebroken schermen
 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
 • Vocht- of waterschade
 • Val- of stootschade