Verhuur voorwaarden

Klik hier voor de PDF versie.

Laatst gewijzigd op: 25-08-2017

 

Voorwaarden Verhuur Kamera Express B.V.
1. Verhuur producten dienen door de huurder zelf opgehaald te worden in de Superstore. Hierbij vragen wij een geldig Nederlands legitimatiebewijs én een adresverificatie. Let Op: Geen verblijfsvergunning en geen rijbewijs

2. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.

3. Verhuren kunnen niet opgestuurd worden.

4. Borg bedraagt minimaal 10x de daghuurwaarde (exclusief btw.) per gehuurd artikel.

5. Voor klanten die geen geldig Nederlands legitimatie en adresverificatie kunnen overleggen bedraagd de borg de vervangingswaarde van het te huren artikel.

6. De betaalde borg wordt na verrekening van het gehuurde bedrag, teruggestort op een Nederlands bankrekeningnummer. Wij kunnen de borg niet contant uitkeren.

7. Verhuurproducten blijven ten alle tijden eigendom van Kamera Express.

8. Verhuurcontracten worden altijd op persoonsnaam uitgegeven. Borg en verhuur facturen kunnen op bedrijfsnaam worden gezet.

9. Reserveren van producten kan per e-mail of per telefoon 085-88 88 013. Vermeld hierbij: naam, postcode en huisnummer, telefoonnummer, e-mail adres, wat wilt u huren en voor welke tijdsperiode: **/**/**** **:** tot **/**/**** **:**.

10. Na ontvangst van de reservering dient deze nog wel bevestigd te worden Reserveringen die niet bevestigd zijn binnen 48 uur worden vrij gegeven voor verhuur aan anderen.

11. Maximaal 24 uur voor aanvang van de verhuur kan de reservering nog geannuleerd worden. Bij te laat of verkeerd afmelden, zal één verhuurdag in rekening gebracht worden.

12. De verhuurperiode loopt van 15:00 uur de dag voor de huurdag(en) tot 11:00 uur de dag na de huurdag(en). (totaal 44 uur)

13. Een verhuurperiode is ten minste één huurdag, ook bij eerder retour brengen of buiten de gestelde tijden. Voor elke opvolgende 24 uur, wordt een halve dag extra gerekend.

14. Binnen de afgesproken periode dient het gehuurde opgehaald en retour gebracht te worden.

15. Bij te laat retourneren tot 24 uur wordt een volledige huurdag extra berekend. Indien er een verhuur wordt misgelopen door te laat retourneren zal ook die periode worden doorberekend. Bij langer dan 24 uur te laat retourneren, zullen alle halve dagen als hele dagen berekend worden. Daarnaast zal de vervangingswaarde van het (de) nieuw op te nemen artikel(en) worden doorberekend aan de huurder, welke benodigd is/zijn voor de continuïteit van de verhuurafdeling.

16. De huurder is verantwoordelijk voor het deugdelijke gebruik van de verhuurde producten. Eventuele schades (reparatiekosten) en diefstal (nieuwwaarde vervangend product) zullen op de huurder worden verhaald, of zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering. Verzekerd verhuren is niet mogelijk.

17. Bij schade of niet compleet retourneren, zal de borg vastgehouden worden tot de goederen werkend en compleet retour is/zijn, of de ontbrekende accessoires worden in rekening gebracht. Later terug brengen van accessoires is niet toegestaan en zullen direct in rekening worden gebracht.

18. Bij retour van verhuur camera’s dient de accu volledig opgeladen te zijn, in verband met vervolg-verhuren.

19. Huur van objectieven die niet op onze verhuurlijst staan is mogelijk, indien beschikbaar. Vraag hiervoor naar één van de medewerkers van de verhuurafdeling van Kamera Express.

20. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Vooraf gemaakte afspraken zijn niet geldig totdat deze ook op het contract vermeld staan. Offertes zijn vrijblijvend en niet definitief. Zet en drukfouten zijn voorbehouden.

21. Indien er op enig moment getwijfeld wordt aan de kredietwaardigheid en zorgvuldigheid van de klant, kan Kamera Express besluiten, zonder overleg op elk willekeurig moment om niet tot verhuur over te gaan van de gereserveerde producten of het borg bedrag aan te passen.

22. Kamera Express is niet aansprakelijk voor gevolgschade, welke de klant of een derde mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

23. Deze voorwaarden zijn ten alle tijden onderhevig aan verandering en kunnen voor de verhuur verandert worden, zonder notificatie. Voorwaarden zoals afgeleverd op de dag van de verhuur zijn definitief.

Kamera Express Membershipkaart
Klanten die beschikken over een Membership kaart ontvangen 15% korting bij het huren van producten. De kaart is niet overdraagbaar en niet inzetbaar voor iemand anders dan de kaart-houder zelf. Indien u beschikt over een Pro Membershipkaart en herhaaldelijk spullen huurt (drie maal huren in een periode van zes maanden), hoeft u geen borg te betalen. Om Pro Member te worden bij Kamera Express dient u de volgende documenten te overleggen in één van de Kamera Express Superstores:

  • Een recent uittreksel KvK, niet ouder dan één jaar met minimaal één jaar inschrijving.
  • Kopie van een GELDIG Nederlands legitimatiebewijs (geen rijbewijs), en een eventuele machtiging voor verhuur namens een bedrijf.